Luận Văn Thạc Sĩ Trích Rút Thông Tin Từ Dữ Liệu WEB Cá Nhân

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin' started by quanh.bv, Jul 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Trong nhưng năm năm gần gần đây, lĩnh vực xử lỷ ngôn ngữ tự nhiên ngày càng phát triển. Nhưng để tận dụng được hết lợi ích của nó thì không phải ai cũng làm được. Đề tài này sẽ sử dụng công nghệ trích rút thông tin trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng hệ thống trích rút thông tin từ dữ liệu web cá nhân. Trích rút thông tin là một bài toán rất phổ biến và quan trọng, được áp dụng trong tìm kiếm và thu thập thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nó cung cấp thông tin hữu ích giúp cho việc ra quyết định cho một cá nhân hay một tổ chức một cách nhanh chóng.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thanh Hương
  • Tác giả: Phan Đức Minh
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13367
   

Share This Page