Luận Văn Thạc Sĩ Triển Khai Chính Sách Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Nông Thôn Của Tỉnh Hà Nam Giai Đoạn 2021-2025

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-6-11_3-25-37.png
  Ở Việt Nam, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðứng trước yêu cầu phát triển đất nước, Ðảng và Nhà nước chủ trương xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, lấy nông dân là vị trí then chốt trong mọi sự thay đổi cần thiết, với ý nghĩa phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hoàng
  • Tác giả: Hoàng Thị Hồng
  • Số trang: 141
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2021
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/13084
  https://drive.google.com/file/d/1axnMDkpmHzwGzF1EVACwmQNzVAwWhFcW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page