Luận Án Tiến Sĩ Trình Tự, Thủ Tục Đấu Thầu Xây Lắp Theo Pháp Luật Đấu Thầu Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Mar 16, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-3-16_20-56-40.png
  - Mục đích của luận án là trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về trình tự, thủ tục trong đấu thầu xây lắp, để từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trình tự, thủ tục đấu thầu xây lắp ở Việt Nam trong thời gian tới.
  - Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật; hệ thống các quy định pháp luật cũng như quá trình thực hiện pháp luật về trình tự, thủ tục trong đấu thầu xây lắp ở Việt Nam trong thời gian qua theo Luật Đấu thấu, các văn bản luật có liên quan hướng dẫn thi hành.
  - Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Luận án sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu có tính phổ quát trong khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếp cận hệ thống, liên ngành (kinh tế học, chính trị học, lịch sử, luật học); phân tích, tổng hợp; luật học so sánh; thống kê và xã hội học pháp luật…
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh
  • Tác giả: Lê Hoàng Anh
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2023
  Link Download
  https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.1&view=43659
  https://drive.google.com/file/d/1NeQKzgF1Q4ixvZpJgqIsjVNVPPdNTW92
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page