Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Hình Với Vấn Đề Phòng Chống Nguy Cơ Các Dịch Bệnh Nguy Hiểm Và Mới Nổi

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by quanh.bv, Nov 22, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Truyền Hình Với Vấn Đề Phòng Chống Nguy Cơ Các Dịch Bệnh Nguy Hiểm Và Mới Nổi
  Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ phát triển của mỗi quốc gia. Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị có nêu rõ "Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp, bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước...”. Điều này cho thấy công tác chăm sóc sức khoẻ không chỉ được thừa nhận về mặt chủ trương, chính sách mà còn được biểu hiện cụ thể qua thái độ quan tâm sâu sắc và sự chung tay của toàn xã hội đối với công tác này.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí
  • Chuyên ngành báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Thị Thu Hương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Tâm
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2017
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068898
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page