Luận Án Tiến Sĩ Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp Từ Góc Nhìn Các Phạm Trù Thẩm Mỹ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học' started by nhandanglv123, Dec 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp Từ Góc Nhìn Các Phạm Trù Thẩm Mỹ
  Thứ nhất, khảo sát cơ sở lý thuyết (về mỹ học và lý luận văn học) và cơ sở thực tiễn (về tác giả, tác phẩm, lịch sử nghiên cứu) có liên quan đến đề tài làm tiền đề cho việc nghiên cứu các phạm trù thẩm mỹ trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Thứ hai, tập trung khảo sát và phân tích quan niệm thẩm mỹ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp về các phạm trù thẩm mỹ như: cái Đẹp, cái Cao cả, cái Bi, cái Hài, cái Nghịch lý và cái Thô kệch. Thứ ba, tập trung khảo sát các phương diện biểu hiện của những phạm trù thẩm mỹ trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Thứ tư, phân tích và chỉ ra bản chất thẩm mỹ của từng phạm trù được biểu hiện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Thứ năm, đánh giá hiệu ứng thẩm mỹ của các phạm trù được thể hiện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp dưới sự tiếp nhận của bạn đọc và công chúng. Xác lập cơ sở và những nhận thức thẩm mỹ về hiện tượng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp trong nền văn học Việt Nam hiện đại.
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Lý luận văn học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Đức Phương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Hương
  • Số trang: 186
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95062
  https://drive.google.com/uc?id=1NBft2IIrcYqBCYhfHn75BaYi_ZKVooj6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page