Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Số Liệu Trên Mạng GSM Triển Khai Tại Việt Nam Và Ứng Dụng Hệ Remote - Dataloger

Discussion in 'Vô Tuyến Điện Tử Và Thông Tin Liên Lạc' started by nhandang123, Aug 19, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Truyền Số Liệu Trên Mạng GSM Triển Khai Tại Việt Nam Và Ứng Dụng Hệ Remote - Dataloger
  Tính đến thời điểm hiện nay thông tin di động đã phát triển qua hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là thế hệ thông tin di động sử dụng công nghệ tương tự, khởi đầu từ những năm 70 với các công nghệ tiêu biểu như AMPS (Advanced Mobile Phone System) tại North America (1983), NTT tại Japan (1977) và NMT (Nordic Mobile Telephone) tại Europe (1983). Do những hạn chế về chất lượng và dịch vụ, nên giữa những năm 80, thông tin di động số đã ra đời đầu tiên ở Châu Âu với công nghệ GSM (Special Mobile Group), ví dụ hệ thống NMT ở khu vực Scandinavia, hệ thống C-450 ở Germany và các hệ thống TACS và R-2000. Tiếp sau là những công nghệ D-AMPS ( Tiêu chuẩn IS-136 tại North America), PDC và CDMA (IS-95). Hệ thống thông tin di động GSM đạt được hai mục đích: cải thiện công nghệ truyền dẫn và cung cấp một tiêu chuẩn thống nhất cho thông tin di động. So với các hệ thống thông tin di động đã có trước đó, hệ thống thông tin di động GSM.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vương Đạo Vy
  • Tác giả: Trần Quốc Kỳ
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2004
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024229
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2020

Share This Page