Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Thông Nội Bộ Trong Phát Triển Hình Ảnh Doanh Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_2-15-22.png
  Dựa trên hệ thống lý thuyết về truyền thông và PR nội bộ trong phát triển hình ảnh doanh nghiệp và kết quả khảo sát thu thập được đề tài phản ánh và đánh giá bức tranh về nhận thức của các doanh nghiệp về vai trò của PR nội bộ trong việc phát triển hình ảnh của doanh nghiệp mình; Chỉ ra thực trạng về việc ứng dụng PR nội bộ trong việc phát triển hình ảnh của doanh nghiệp mình hiện nay tại Việt Nam; Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao vai trò và tính hiệu quả của PR nội bộ trong phát triển hình ảnh doanh nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng
  • Tác giả: Lê Hồng Nhung
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/790
  https://drive.google.com/uc?id=1Q5Y1F2mnLcvKK-2yyf_2LSj0qWpoYkjT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page