Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Thông Nội Bộ Trong Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-6_14-25-7.png
  Trên cơ sở hệ thống hóa các khái niệm công cụ và xây dựng khung lý thuyết cho đề tài nghiên cứu, Luận văn bước đầu làm rõ thực trạng về hoạt động truyền thông nội bộ của Tổng cục CNQP; từ đó đề xuất, kiến nghị và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ đối với Quân đội nói chung và các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Lợi
  • Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1387
  https://drive.google.com/uc?id=1L8BuxkPrCur6GhHD59di44xxK1p3pYXd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page