Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Thống, Phong Tục Tập Quán Của Dân Tộc Mông Và Ảnh Hưởng Của Những Yếu Tố Đó Đến Đời Sống

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-17_2-14-0.png
  Truyền Thống, Phong Tục Tập Quán Của Dân Tộc Mông Và Ảnh Hưởng Của Những Yếu Tố Đó Đến Đời Sống Kinh Tế - Xã Hội Của Cộng Đồng Người Mông Ở Hà Giang
  Trên cơ sở nghiên cứu truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Mông, luận văn chỉ ra được sự ảnh hưởng của những truyền thống, phong tục, tập quán đó đến đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng người Mông ở Hà Giang và đưa ra được những giải pháp phát huy giá trị tích cực, hạn chế những tiêu cực của những truyền thống, phong tục, tập quán đó.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Cấp
  • Tác giả: Vũ Thùy Linh
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/592
  https://drive.google.com/uc?id=1rcNUtffNULWA5SrDQ4We80Qh9AUU_tjI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page