Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Thông Về Chính Quyền Điện Tử Trên Báo Chí Tỉnh Tiền Giang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Truyền Thông Về Chính Quyền Điện Tử Trên Báo Chí Tỉnh Tiền Giang
  Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy ứng dụng CNTT, cung ứng dịch vụ công (DVC) - nền tảng xây dựng chính phủ điện tử. Công nghệ thông tin được coi là công cụ hữu hiệu, là động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đảm bảo phát triển bền vững đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Tác giả: Trần Thị Anh Thư
  • Số trang: 117
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/100466
  https://drive.google.com/uc?id=1iPHl-6zPqJ82wPSD_ncY3QpPzd-PKEwn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page