Luận Văn Thạc Sĩ Truyền Thông Về Di Sản Văn Hoá Vật Thể Địa Phương Trên Báo Chí Cà Mau

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Truyền Thông Về Di Sản Văn Hoá Vật Thể Địa Phương Trên Báo Chí Cà Mau (Khảo Sát Trên Loại Hình Báo In Và Báo Điện Tử Từ Tháng 06-2019 Đến Tháng 06-2020)
  Luận văn nghiên cứu thực tiễn truyền thông của báo chí Cà Mau trong việc truyền thông di sản văn hoá vật thể của địa phương với mục đích: khảo sát, phân tích, đánh giá, đo lường những kết quả đạt được cùng những hạn chế trong công tác truyền thông của báo chí Cà Mau trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể địa phương. Đề xuất các giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của báo chí địa phương đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể nói riêng và di sản văn hoá nói chung tại Cà Mau.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh Thái
  • Tác giả: Phạm Quốc Rin
  • Số trang: 142
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101318
  https://drive.google.com/uc?id=1dpHWcGqZjHUcfXv00VDR78eu8jFdhSLx
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page