Luận Văn Thạc Sĩ Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm Về Quản Lý Sử Dụng Kinh Phí Tại Sở Tài Chính Tỉnh Bắc Kạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by hieu1605, Sep 13, 2019.

 1. hieu1605

  hieu1605 Member

  [​IMG]
  Tài chính là một nguồn lực rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Bởi lẽ, có nguồn lực tài chính, chúng ta mới có cơ sở để phát triển các nguồn lực khác như con người, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học… Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 với bốn nội dung lớn là: một là cải cách thể chế, hai là cải cách bộ máy, ba là đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và bốn là cải cách tài chính công. Trong đó, cải cách cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp là bước đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nhuận Kiên
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-phi-tai-so-tai-chinh-tinh-bac-kan-83978.html
  https://drive.google.com/uc?id=10eV_qiLboAx2DXSCZAJiI-gYkqgI2OZy
   
  Last edited by a moderator: Sep 13, 2019

Share This Page