Luận Văn Thạc Sĩ Tư Duy Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Lê Lựu

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Văn Học' started by quanh.bv, Mar 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tư Duy Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Lê Lựu
  Tìm hiểu và nghiên cứu những thành tố yếu tố, yếu tố quan trọng làm nên tư duy nghệ thuật tiểu thuyết của Lê Lựu. Khảo sát về con người, cuộc sống cùng những phương thức biểu hiện của tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Lê Lựu. Nghiên cứu những tiểu thuyết nổi bật của Lê Lựu: Thời xa vắng, Chuyện làng Cuội, Sóng ở đáy sông, Hai nhà. Phân tích những sáng tác của Lê Lựu trong toàn bộ hệ thống tiểu thuyết của ông để thấy được giá trị nghệ thuật của tác phẩm
  • Luận văn thạc sỹ văn học
  • Chuyên ngành Lý luận văn học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đoàn Đức Phương
  • Tác giả: Mai Thị Liên
  • 106 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1021362&sp=T&sp=1&suite=def

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page