Luận Văn Thạc Sĩ Từ Ngữ Chỉ Xuất Trong Tiếng Việt

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Ngôn Ngữ' started by quanh.bv, Sep 20, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-20_23-37-52.png
  Trong giao tiếp, người nói thường sử dụng một số phương tiện ngôn ngữ để chỉ mình như: tao, ta, tôi, tớ, mình, chúng tao, chúng ta, chúng tôi, chúng tớ, chúng mình, v.v., chỉ người nghe như: mày, mi, bay, chúng mày, bọn mày, bọn bay, v.v. hay để xác định không gian như: đây, đấy, đó, này, nọ, kìa, ấy, v.v. hoặc chỉ về thời gian như: nay, mai, hôm nay, ngày mai, lúc này, bây giờ, v.v.., Ngữ pháp truyền thống gọi những từ ngữ vừa nêu là đại từ, danh từ / danh ngữ. Tuy nhiên trong ngôn ngữ học hiện đại, có một lĩnh vực nghiên cứu mới có tên là "ngữ dụng học" lại không quan tâm đến bản chất từ loại của từ ngữ mà "nghiên cứu quan hệ giữa ký hiệu với người sử dụng chúng".
  • Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ
  • Người hướng dẫn: TS. Bùi Mạnh Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Nguyệt Nga
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2003
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17503
  https://drive.google.com/file/d/1EV3IuxtqziL4eMKpek7yGxypNf1Thilo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page