Luận Án Tiến Sĩ Từ Ngữ Công Giáo Trong Các Bản Kinh Nguyện Của Các Giáo Phận Dòng Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by quanh.bv, Jun 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Ngôn ngữ và tôn giáo là hai tính chất đặc trưng của xã hội loài người, có mối liên hệ hữu cơ mật thiết với nhau. Tôn giáo nào cũng cần phải truyền bá các giáo thuyết, tư tưởng, nên ngôn ngữ trở thành công cụ không thể thiếu. Ngược lại, nhờ tham gia vào công tác truyền bá giáo nghĩa mà ngôn ngữ được bảo tồn, phong phú và phát triển. Sự ảnh hưởng qua lại giữa ngôn ngữ và tôn giáo sâu đậm đến nỗi giới Ngôn ngữ học phương Tây cho rằng: “Nếu lựa chọn một nhân tố xã hội có thể làm nảy sinh ra những ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với lịch sử ngôn ngữ, và ngược lại cũng chịu ảnh hưởng nhất định của ngôn ngữ thì đó chính là tôn giáo.” [126, tr.303] Cho nên, việc nghiên cứu ngôn ngữ tôn giáo là cần thiết và luôn hứa hẹn những khám phá hữu ích.
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ,
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Công Đức
  • Tác giả: Vũ Văn Khương
  • Số trang: 294
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18580
  https://drive.google.com/uc?id=1eucS33EQ4iNM-DgwRJQ9z_aDysnatrbK
   
  Last edited: Jun 14, 2020

Share This Page