Luận Văn Thạc Sĩ Từ Ngữ Nghề Rèn Của Người Nùng Ở Phúc Sen (Quảng Uyên, Cao Bằng)

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by quanh.bv, Jun 30, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc bao gồm 54 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Trong nền văn hóa đa dân tộc, đa ngôn ngữ đó, mỗi dân tộc anh em đều có bản sắc văn hóa riêng, tiếng nói riêng của mình. Để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta phải giữ gìn và phát huy bản sắc riêng của mỗi dân tộc để bảo tồn tính đa dạng phong phú của nền văn hóa Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đồng thời, chúng ta cũng cần bảo tồn ngôn ngữ dân tộc vì nó là yếu tố quan trọng nhất của văn hóa, ghi nhận và lưu giữ các giá trị văn hóa - tri thức của dân tộc.
  • Luận văn thạc sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Hướng dẫn: TS. Lê Văn Trường
  • Tác giả: Mã Thị Nguyệt
  • Số trang: 180
  • File PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ung-o-phuc-sen-quang-uyen-cao-bang-58124.html
  https://drive.google.com/uc?id=1EID4ZkxGHtOwbhJiZhht51TT0JUDYQ7u
   

Share This Page