Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Chính Trị Của V.I.Lênin Với Việc Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ở Nước Ta Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Dec 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-31_14-9-34.png
  Trong học thuyết về xây dựng đảng, chính quyền ở thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH của V.I.Lênin, hạt nhân tư tưởng chính trị có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Thực tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã cho thấy một cách toàn diện tư tưởng chính trị của V.I.Lênin là nhân tố đảm bảo thắng lợi các mục tiêu cách mạng. Yếu tố bảo đảm cho thắng lợi của CNXH là năng suất lao động xã hội, là năng lực lãnh đạo, tổ chức quản lý để đông đảo quần chúng lao động phát huy được tính chủ động, sáng tạo vào việc xây dựng chế độ mới.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thái Bình
  • Tác giả: Lâm Quang Mịch
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47281
  https://drive.google.com/file/d/1_RYFH29FXZUtMScJrw1qPtw6AeJ4Nzhk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page