Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Chính Trị - Xã Hội Thời Trần (1225-1400)

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Nov 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư Tưởng Chính Trị - Xã Hội Thời Trần (1225-1400)
  Chính trị là một phạm trù triết học và chính trị học dùng để chỉ công việc cai trị, quản lý xã hội nhằm duy trì sự tồn tại xã hội trong vòng trật tự và phát triển thông qua hoạt động của nhà nước và pháp luật. Chính trị mà biểu hiện đặc biệt của nó là quyền lực nhà nước trực tiếp can thiệp và chi phối các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Do đó, trong xã hội có giai cấp, tư tưởng chính trị mà cấp độ cao là hệ tư tưởng chính trị là nền tảng, là căn cứ lý luận, là nguyên tắc chủ đạo để giai cấp thống trị xây dựng hệ thống quyền lực nhà nước của mình vì lợi ích giai cấp thống trị và lợi ích dân tộc. Ở nước ta, đồng thời với phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, phát triển khoa học công nghệ thì ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết để tiến hành các hoạt động khác trong xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page