Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Của Sigmund Freud Về Vô Thức Trong Tác Phẩm Lý Giải Giấc Mơ

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Aug 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tư Tưởng Của Sigmund Freud Về Vô Thức Trong Tác Phẩm Lý Giải Giấc Mơ
  Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của kinh tế thị trường, những hệ quả mà nó mang lại đang ngày một biểu hiện rõ nét ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng, muốn xã hội phát triển một cách bền vững thì những lĩnh vực như văn hóa, đời sống tinh thần của con người không thể bị bỏ quên. Chính thực tiễn này đã đặt ra nhu cầu nghiên cứu, kế thừa và phát triển các tư tưởng triết học phương Tây hiện đại về con người, văn hóa và xã hội. Trong đó, việc nghiên cứu, đánh giá lại một cách khách quan học thuyết Freud và những cống hiến của nó là cần thiết.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hảo
  • Tác giả: Bùi Thị Thạch Thảo
  • Số trang: 80
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63355
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page