Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Của V.I. Lênin Về Giáo Dục Với Việc Đổi Mới Giáo Dục, Đào Tạo Ở Nước Ta Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Dec 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-31_16-40-44.png
  Ngày nay, nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI - thế kỷ của trí tuệ, của nền kinh tế tri thức, vấn đề con người đã được đặt ra ở tầm cao mới, khẳng định con người là vốn quý nhất, phát triển nguồn nhân lực là xu hướng tất yếu với cuộc cách mạng khoa học, công nghệ trong bối cảnh thế giới đang biến động mạnh mẽ, cùng hợp tác, cùng cạnh tranh. Nguồn lực con người là số dân và chất lượng con người, bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực và phẩm chất. Vì vậy, chúng ta phải tập trung chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy sức mạnh của con người Việt Nam thành lực lượng lao động xã hội, lực lượng sản xuất đủ bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đủ sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh của con người và các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài phải thể hiện thành sức mạnh của đội ngũ nhân lực, trong đó có bộ phận nhân tài, trên nền sức mạnh dân trí cao với cốt lõi là nhân cách, nhân phẩm con người Việt Nam, bản sắc dân tộc Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa
  • Tác giả: Lê Thị Ngọc Vũ
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF_SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44348
  https://drive.google.com/file/d/11pbXj6I486JawgJaTT1ozQ00UYI63gOj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page