Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Đạo Đức Của Arixtốt

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, May 1, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  upload_2022-5-31_13-30-10.png
  Trình bày khái quát về cuộc đời, sự nghiệp sáng tạo triết học của Arixtốt. Nghiên cứu bối cảnh kinh tế - xã hội và những tiền đề tư tưởng liên quan trực tiếp đến tư tưởng về đạo đức của ông. Phân tích và luận giải quan niệm của Arixtốt về thiện và ác, đức hạnh và hạnh phúc, tự do và trách nhiệm, công bằng và tình bạn, đồng thời nêu một số đánh giá những quan niệm này từ lập trường đạo đức học Mác – Lênin
  • Luận văn thạc sỹ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
  • Tác giả: Đỗ Thị Thanh Huyền
  • 93 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1011297
  https://drive.google.com/file/d/1FeRqmat8INn4GV-D4MhgPQlNccSvAGHF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 31, 2022

Share This Page