Luận Án Tiến Sĩ Tư Tưởng Dung Thông Nho, Phật, Đạo Của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan Và Nguyễn Dữ

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Mar 12, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tam giáo (Nho, Phật, Đạo) là ba học thuyết có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ấn Độ, được truyền bá vào Việt Nam từ rất sớm. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, các tôn giáo này không chỉ có sự tiếp biến với nhau mà còn với các yếu tố bản địa để hình thành nên các tư tưởng triết học, chính trị - xã hội và đạo đức của Việt Nam. Tuy các học thuyết trên có vị thế khác nhau trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, song chính quá trình tiếp biến nói trên đã tạo nên mối quan hệ tam giáo với tính chất không đồng nhất với mối quan hệ tam giáo ở Trung Quốc và các nước đồng văn khác của khu vực.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nguyên Việt
  • Tác giả: Vũ Phú Dưỡng
  • Số trang: 170
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2018
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17244
   

Share This Page