Luận Án Tiến Sĩ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công Tác Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Hồ Chí Minh Học' started by nhandanglv123, Apr 25, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Công Tác Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Vận Dụng Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu về công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ góc độ tiếp cận chuyên ngành Hồ Chí Minh học: - Dựa trên nguồn tài liệu chính thống, luận án đã làm rõ nội dung cơ bản, đặc điểm và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị đối với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội. Đồng thời, luận án cũng đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác này trong Quân đội. - Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất phương hướng và các nhóm giải pháp cơ bản nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Minh Trưởng PGS. TS. Nguyễn Trọng Tuấn
  • Tác giả: Đàm Thế Vinh
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63446
  https://drive.google.com/uc?id=1QXPuHFGQSY1V3ZAWpwYv-clKyevmX4oj
   

Share This Page