Luận Án Tiến Sĩ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Công Chức Và Vận Dụng Tư Tưởng Đó Trong Xây Dựng Đạo Đức Công Chức

Discussion in 'Chuyên Ngành Đạo Đức Học' started by quanh.bv, Feb 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Công Chức Và Vận Dụng Tư Tưởng Đó Trong Xây Dựng Đạo Đức Công Chức Ở Việt Nam Hiện Nay
  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vĩ đại khi Người bàn về đạo đức và càng vĩ đại khi Người thực hành đạo đức. Tư tưởng đạo đức và tấm gương trong sáng của Người là giá trị tinh thần vô giá của các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức để xây dựng đạo đức công chức hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp trồng người của Đảng. Trong đó cán bộ công chức vừa là đối tượng vừa là chủ thể của quá trình này. Đội ngũ cán bộ công chức Việt Nam là bộ phận rường cột của hệ thống chính trị, vì thế, đạo đức của họ góp phần quan trọng, quyết định khả năng vận hành của bộ máy nhà nước và tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với Nhà nước.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Đạo đức học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Khuyên
  • Số trang: 164
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học xã hội 2019
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17330
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page