Luận Văn Tốt Nghiệp Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Động Lực Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam là trọng trách có ý nghĩa lịch sử của Đảng ta đối với dân tộc. Đó cũng là khát vọng nồng nàn của nhân dân ta gần một thế kỷ qua. Trọng trách ấy từ trước tới nay chưa từng có. Chủ nghĩa xã hội sẽ làm cho dân tộc ta trở thành một dân tộc văn minh, hiện đại, giàu có về đạo đức, phẩm giá, tiên tiến về khoa học công nghệ. Quan hệ giữa người với người là anh em, là đồng chí, là bầu bạn. Mọi người được sống hạnh phúc trong một xã hội hạnh phúc, “một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Một dân tộc hòa hiếu lâu dài với các nước.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đinh Văn Phương
  • Tác giả: Trương Văn Hữu Trí
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1f7YSNN5CL1lWE-8wouO6UjazxnG3a0uO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page