Luận Án Tiến Sĩ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Vai Trò Của Nhân Dân Trong Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự

Discussion in 'Chuyên Ngành Hồ Chí Minh Học' started by nhandanglv123, Jan 21, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Vai Trò Của Nhân Dân Trong Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự Và Vận Dụng Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một hệ thống tư tưởng toàn diện, sâu sắc. Trong đó, có tư tưởng về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự. Cách đây 65 năm, trên báo Nhân dân ngày 18-8-1955, Người xác định “Nhiệm vụ của Công an là: Bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, tẩy trừ những kẻ gian tế” [96, tr.83]. Theo Người: “Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, Công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân. Nhân dân sẽ ra sức giúp Công an làm tròn nhiệm vụ” [96, tr.84]. Qua thời gian, kết quả phát huy vai trò của nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự trong phong trào “Ba không”, “Ngũ liên gia bảo”, “Thập gia liên báo”... trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; phong trào “Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ trị an”, “Phòng gian, phòng hỏa, phòng tai nạn”...
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lại Quốc Khánh
  • Tác giả: Nguyễn Việt Hùng
  • Số trang: 233
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99796
  https://drive.google.com/uc?id=1zixEaEecovpcIX65PI2lOUO46FSBnDxH
   

Share This Page