Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Và Về Vấn Đề Xây Dựng Nền Văn Hóa Tiến Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_19-32-19.png
  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Và Về Vấn Đề Xây Dựng Nền Văn Hóa Tiến Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc Ở Việt Nam Hiện Nay
  Sự phát triển của xã hội trong quan niệm hiện đại không chỉ diễn ra trên lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ mà còn diễn ra trên lĩnh vực văn hóa. Văn hóa có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới, nó mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con người cả về vật chất và tinh thần trên giá trị văn hóa. Chúng ta cần phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để làm tăng tính chỉnh thể của đời sống xã hội trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội,… hướng tới các giá trị nhân văn.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Thanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/97
  https://drive.google.com/file/d/1pYx33yli2Z0jHxYdh_D0GHvckDeQBCGP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page