Luận Văn Tốt Nghiệp Tư Tưởng Ngoại Giao Hồ Chí Minh Và Vận Dụng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Sự Nghiệp Đổi Mới

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hồ Chí Minh - nhà ngoại giao kiệt xuất, là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 - 1946, khi cách mạng nước ta vừa thành công, phải đối phó với thù trong giặc ngoài, vận mệnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử ngoại giao dân tộc ta. Trong suốt mấy chục năm trên cương vị Chủ tịch nước, Người quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại, nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. Phạm Văn Búa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Yến Nhi
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Q-3qjaTZskP0DdntBq8z1_95WHgLe-oG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page