Luận Án Tiến Sĩ Tư Tưởng Nhà Nước Và Pháp Luật Của Lê Thánh Tông - Đặc Điểm Và Ý Nghĩa Lịch Sử

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by admin, Nov 4, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-4_9-30-52.png
  Trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, giai đoạn thế kỷ XIV - XV là một trong những giai đoạn đặc biệt; đó là sự chuyển biến từ nhà Trần sang nhà Hồ; đó là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gian khổ chống lại sự xâm lược của giặc Minh, giành thắng lợi oanh liệt; đó còn là việc thành lập triều đại Lê sơ với nhiệm vụ và yêu cầu củng cố, xây dựng và phát triển nhà nước phong kiến trung ương tập quyền thống nhất, vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nhằm chống lại âm mưu xâm lược của kẻ thù, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Chính trong điều kiện lịch sử đó đã xuất hiện nhiều nhà tư tưởng lớn và nổi bật đó là Lê Thánh Tông. Ông không chỉ là nhà văn hóa, nhà thơ lớn mà còn là nhà tư tưởng, nhà chính trị kiệt xuất. Với tư tưởng nhà nước và pháp luật sắc bén của mình, ông đã giải đáp được nhiệm vụ lịch sử xã hội Đại Việt đặt ra ở thế kỷ XIV - XV. Tuy nhiên, do sự chế định của điều kiện lịch s tư tưởng của ông vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, nếu bỏ qua những hạn chế lịch sử ấy thì giá trị trong tư tưởng nhà nước và pháp luật của Lê Thánh Tông vẫn có ý nghĩa lịch s nhất định trong sự nghiệp xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Tác giả: Võ Thị Xuân Hương
  • Hướng dẫn: Lương Minh Cừ, Vũ Đức Khiển
  • 214 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn 2020
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/8222
  https://drive.google.com/file/d/1haFkjs_OtXrQnyQDvFRLPiHL3BJv3W38
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page