Luận Án Tiến Sĩ Tư Tưởng Nhân Văn Và Đạo Đức Kitô Giáo Với Văn Hóa Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by admin, Apr 9, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu, chọn lọc các giá trị văn hóa của nhân loại, trong đó tư tưởng triết học tôn giáo được xem là vấn đề cấp thiết. Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của thời đại, nhưng nó cũng có tính hai mặt: một mặt nó sẽ mang lại cơ hội phát triển kinh tế, khoa học công nghệ cho các quốc gia chậm phát triển; mặt khác, nó cũng là thách thức lớn cho các quốc gia khi hội nhập về văn hóa.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành lịch sử triết học
  • Tác giả: Nguyễn Anh Thường
  • Hướng dẫn: Trương Văn Chung
  • 258 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn 2013
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/4931
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 10, 2021

Share This Page