Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Nho Giáo Về Đạo Đức Người Quân Tử Với Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Thanh Niên Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_0-55-38.png
  Tư Tưởng Nho Giáo Về Đạo Đức Người Quân Tử Với Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Thanh Niên Việt Nam Hiện Nay
  Để phát triển bền vững, ngoài yếu tố kinh tế, chúng ta không được quên yếu tố văn hóa. Trong đó xây dựng một nền đạo đức mới luôn được coi là nền tảng quan trọng cho sự phát triển đó. Xuyên suốt lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, dù trong thời gian nào, hoàn cảnh nào thì vấn đề đạo đức luôn là vấn đề cốt lõi, trọng tâm, là cơ sở để xây dựng và phát triển con người. Việc kế thừa và tiếp thu chọn lọc những tinh hoa trong nền văn minh nhân loại, làm giàu thêm cho đời sống văn hóa và đạo đức dân tộc là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Hồng Lưu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mai Vân
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2015
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20723
  https://drive.google.com/file/d/1e7cQAAnfau3lDsYrjxPUHUIrtK4t3jTT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page