Luận Án Tiến Sĩ Tư Tưởng Phan Bội Châu Về Con Người Và Ý Nghĩa Lịch Sử Của Nó

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Sep 26, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tư Tưởng Phan Bội Châu Về Con Người Và Ý Nghĩa Lịch Sử Của Nó
  Đầu thế kỷ XXI, trên phạm vi toàn thế giới đã và đang có nhiều biến đổi sâu sắc trên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó nổi bật là sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, là vấn đề toàn cầu hóa, mở cửa hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế tri thức. Trong điều kiện ấy, loài người cũng phải đối mặt với những biến đổi xã hội khó lường và những thách thức to lớn từ nhiều phía, như môi trường sinh thái, an ninh lương thực, nguồn nước, thiên tai, dịch bệnh lạ, nguy cơ chiến tranh hạt nhân và “sự xâm nhập của các văn hóa độc hại, những khuynh hướng sùng bái, lai căng, mất gốc, … tâm lý sùng bái đồng tiền, bất chấp đạo lý, coi thường các giá trị nhân văn”
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Lịch sử triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu, PGS.TS. Trịnh Doãn Chính
  • Tác giả: Cao Xuân Long
  • Số trang: 243
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2010
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/3143/3669/4/0/0/0/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page