Luận Văn Tốt Nghiệp Tự Tương Quan Trong Phân Tích Hồi Quy

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by quanh.bv, Oct 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mô hình hồi quy thường được dùng để thể hiện mối quan hệ giữa các biến, trên cơ sở đó mà đưa ra những phân tích và dự báo cho các vấn đề cần nghiên cứu. Trong thực tế, có nhiều vấn đề chúng ta cần phân tích và đưa ra dự báo mang tính thiết thực trong đời sống. Chẳng hạn, khi nghiên cứu vấn đề về mức chi tiêu của từng hộ gia đình, chúng ta sẽ thấy rõ được mối quan hệ giữa việc chi tiêu, thu nhập bình quân và số người trong hộ gia đình, cũng như mối quan hệ giữa việc chi tiêu có chịu sự ảnh hưởng bởi giới tính hay không? Mối quan hệ giữa những biến này sẽ được mô tả bởi mô hình hồi quy tuyến tính,
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Toán thống kê
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. Dương Thị Tuyền
  • Tác giả: Phan Thùy Linh
  • Số trang: 62
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1NwFsUjzzk3oC-U3rusbRrBrVIaxNspkM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page