Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Tam Quyền Phân Lập Trong Triết Học Khai Sáng

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Dec 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-31_3-3-47.png
  Lịch sử xã hội loài người đã trải qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau, đánh dấu những nấc thang phát triển của nhà nước và pháp luật. Nhưng không phải thời kỳ nào nhà nước cũng ra đời và phát triển, nhà nước chỉ ra đời khi những mâu thuẫn trong xã hội không thể điều hòa được. Trong quá trình phát triển, mỗi hình thức nhà nước đều có vai trò lịch sử nhất định. Bởi vì, vai trò của nhà nước là rất quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, thi hành những luật lệ buộc công dân phải tuân thủ. Có thể khẳng định rằng sự tồn tại của nhà nước là vô cùng quan trọng, là cần thiết để duy trì trật tự và quản lí xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Huy Thành
  • Tác giả: Trần Văn Lịch
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2019
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48048
  https://drive.google.com/file/d/1toL5i2j_CGCPbbhsk99CzrQcLcwmVS7z
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page