Luận Án Tiến Sĩ Tư Tưởng Triết Học Của Lê Hữu Trác Trong Tác Phẩm Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by admin, Apr 1, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lê Hữu Trác sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử bất ổn về tình hình chính trị xã hội; sự biến động ấy đặt ra nhiều vấn đề xã hội cấp bách cho giới cầm quyền và các nhà tư tưởng, các bậc sĩ phu cần phải giải quyết. Tuy mỗi người theo mỗi chí hướng, nhưng họ đều đồng lòng góp sức tìm những phương pháp khác nhau để giúp dân giúp nước. Vấn đề bức thiết đầu tiên là xác định về con đường và cách thức để thống nhất đất nước; và vấn đề thứ hai là phát triển con đường học thuật, phát triển các lãnh vực văn hóa, tư tưởng khoa học và y học. Lê Hữu Trác đã chọn con đường học thuật để xây dựng đất nước, góp phần phát triển con người cả hai mặt thể chất và tinh thần.
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành lịch sử triết học
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai
  • Hướng dẫn: Trương Văn Chung, Lý Văn Xuân
  • 222 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2012
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/4961
  https://drive.google.com/file/d/1rPqKMJw0vr2ZGpz5S2uZF8mNz0YvBt6i
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 12, 2022

Share This Page