Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Triết Học Của Nguyễn Trãi Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Vấn Đề Xây Dựng Con Người Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-17_1-11-5.png
  Tư Tưởng Triết Học Của Nguyễn Trãi Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Vấn Đề Xây Dựng Con Người Việt Nam Hiện Nay
  Lịch sử dân tộc Việt Nam gắn liền với bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trải qua bao biến cố thăng trầm, nhưng dân tộc Việt Nam vẫn đứng vững và ngày càng khẳng định sức sống mãnh liệt, tiềm tàng. Ngày nay, Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế với một chiều dài lịch sử gắn với những mốc son chói lọi và các di sản văn hóa nổi tiếng. Để tồn tại và phát triển trường tồn cùng lịch sử, dân tộc Việt Nam không thể không có tư duy lý luận của mình, thể hiện ở một trình độ tương đối cao về văn hoá vật chất và tinh thần; ở khả năng tư duy khái quát, biết nhìn những nét chung của tự nhiên xã hội và con người, biết lấy quá khứ để soi xét hiện tại và căn cứ vào hiện tại để định hướng cho tương lai... Nghiên cứu tư duy lý luận Việt Nam có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, là nền tảng lý luận để xây dựng và phát triển quốc gia Việt Nam ngày càng vững mạnh.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu
  • Tác giả: Vũ Thị Hương Giang
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/591
  https://drive.google.com/uc?id=1fwvm1AmxO5meVTljL6KrvtK9uNe7clYR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page