Luận Văn Thạc Sĩ Tư Tưởng Về Đạo Làm Người Của Khổng Tử Với Việc Giáo Dục Thế Hệ Trẻ Ở Nước Ta Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_2-1-49.png
  Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, tư tưởng của Khổng Tử có một vị trí quan trọng, sống mãi với thời gian, trong đó có tư tưởng về đạo làm người. Ở Việt Nam nhũng giá trị về đạo đức đặc biệt về giá trị tư tưởng đạo làm người của Khổng Tử luôn có ý nghĩa sâu sắc. Dù một số giá trị đạo đức của xã hội có thay đổi nhưng những giá trị tư tưởng tích cực đó của ông vẫn còn nguyên giá trị, vẫn có ảnh hưởng lớn đối với nền tảng xây dựng đạo đức xã hội.
  Tư tưởng về đạo làm người của Khổng Tử đã có mặt ở Việt Nam từ hàng ngàn năm, song hành cùng lịch sử phong kiến Việt Nam. Trong quá tình du nhập vào Việt Nam, tư tưởng của Khổng Tử và của Nho giáo từ chỗ lúc đầu bị đối xử thiếu thiện cảm do đi theo gót chân của kẻ xâm lược dần dần nó đã du nhập vào đời sống cộng đồng bởi những nét tương đồng và không ngừng thay đổi, thích ứng với văn hóa bản địa. Người Việt Nam đã sớm tiếp biến tư tưởng của Khổng Tử không chỉ bởi sự giao thoa văn hóa tự nhiên mà còn bởi sự ủng hộ và tiếp sức của giai cấp phong kiến Việt Nam qua nhiều triều đại.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng
  • Tác giả: Lê Thị Thu Hà
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF_SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2014
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14261
  https://drive.google.com/file/d/11yWY4DhRUqYVepwR2M9KktCvnl3gqYUc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page