Luận Văn Thạc Sĩ Tương Tác Xã Hội Của Thanh Niên Trong Không Gian Công Cộng Ở Hà Nội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by quanh.bv, Feb 19, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-19_16-10-13.png
  Tương Tác Xã Hội Của Thanh Niên Trong Không Gian Công Cộng Ở Hà Nội Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Công Viên Hòa Bình Và Công Viên Cầu Giấy)
  Luận văn đưa ra tổng quan tình hình nghiên cứu về không gian công cộng đô thị; Đưa ra các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu đề tài: Các quan điểm, lý thuyết nền tảng và các khái niệm liên quan; Tìm hiểu các yếu tố làm cơ sở hình thành nên tính tương tác xã hội của thanh niên tại địa điểm khảo sát; Phân tích tính tương tác xã hội trong KGCCĐT dưới góc nhìn, đánh giá, sự trải nghiệm của thanh niên Hà Nội.
  • Luận văn thạc sĩ Xã hội học
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: GS, TS. Trịnh Duy Luân
  • Tác giả: Đoàn Thị Hà
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2015
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2381
  https://drive.google.com/uc?id=11uff1OsvgixmD2kBGxtCyUnovcwlaeR7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page