Luận Văn Thạc Sĩ Tuyển Dụng Và Đào Tạo Giảng Viên Dạy Nghề Tại Trường Cao Đẳng Nghề Thương Mại Và Công Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 21, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-21_18-15-41.png
  Giáo dục, đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, một điều kiện cần thiết để huy động nguồn nhân lực, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. Vấn đề này càng có ý nghĩa hơn đối với các trường đào tạo nghề, nơi cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và dịch vụ. Xác định vấn đề sống còn chính là chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp luôn chú trọng đến vấn đề tuyển dụng viên chức và đào tạo viên chức qua từng giai đoạn phát triển để đáp ứng được nhu cầu giảng viên cho các ngành nghề đào tạo.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: TS. Bùi Thị Hồng Việt
  • Tác giả: Bùi Minh Nguyệt
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2014
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/4690
  https://drive.google.com/file/d/1g-Hg4QEuJaa3n5-HAVBaMTalAe86tEZD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page