Luận Án Tiến Sĩ Tuyên Truyền Chống Chủ Nghĩa Cá Nhân Trong Cán Bộ, Đảng Viên Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, Nov 20, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Luận án tiếp cận chống chủ nghĩa cá nhân (CNCN) theo tư tưởng Hồ Chí Minh như là một nội dung của hoạt động tuyên truyền, trên cơ sở đó góp phần làm rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về CNCN và chống CNCN. Đồng thời, luận án chỉ rõ những yếu tố cấu thành hoạt động tuyên truyền chống CNCN trong cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: chủ thể, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, chất lượng tuyên truyền.
  2. Khảo sát thực trạng hiện nay cho thấy, CNCN được biểu hiện rất đa dạng, phức tạp, nhưng vẫn là những “căn bệnh” có nguồn gốc từ CNCN như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát. Dưới tác động của bối cảnh kinh tế - xã hội mới, CNCN đã được phát triển thêm dưới những biểu hiện mới, như: lợi ích nhóm, tham nhũng, bệnh vô cảm…
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Lương Ngọc Vĩnh; PGS,TS Đoàn Thị Minh Oanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Số trang: 208
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36136
  https://drive.google.com/uc?id=1rfPKC8UUSi4gxv2GYyZDlI8syA3YXU0D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page