Luận Án Tiến Sĩ Tỷ Số H-V Đối Với Các Bán Không Gian Đàn Hồi

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Jul 31, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tỷ Số H-V Đối Với Các Bán Không Gian Đàn Hồi
  Luận án đã nghiên cứu - Tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng. - Tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước. - Thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng phủ một lớp mỏng đàn hồi (trực hướng, monoclinic có mặt phẳng đối xứng x3=0). - Thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước phủ một lớp mỏng đàn hồi có ứng suất trước. - Thiết lập các công thức chính xác của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước phủ một lớp đàn hồi có ứng suất trước.
  • Luận án tiến sĩ cơ học
  • Chuyên ngành Cơ học vật rắn
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Chí Vĩnh, TS. Trần Thanh Tuấn
  • Tác giả: Lê Thị Huệ
  • Số trang: 164
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66119
  https://drive.google.com/uc?id=1UY2szv03Y9g9aSr_STlET-iBkVp_qUD1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page