Luận Văn Thạc Sĩ UML Và Ứng Dụng Xây Dựng Mô Hình Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin' started by nhandang123, Aug 5, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  UML Và Ứng Dụng Xây Dựng Mô Hình Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
  Trong quá trình phát triển của công nghệ phần mềm, nhiều dự án, nhiều chương trình phát triển phần mềm đã được thực hiện, nhưng hoặc là không kết thúc, hoặc xây dựng xong nhưng không thực hiện được hoặc đã xây dựng xong nhưng còn nhiều lỗi không đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Vì để xây dựng một phần mềm tốt cần phải chú ý tới các vấn đề chính sau:
  - Dữ liệu, đối tượng và cấu trúc của chúng
  - Những hành vi thể hiện các chức năng và quá trình trong hệ thống
  - Điều khiển hành vi tổng thể của hệ thống
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ
  • Tác giả: Vũ Thị Tâm
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2004
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1007657
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Sep 19, 2017

Share This Page