Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng AGENT Phần Mềm Trong Tích Hợp Thông Tin Về Phương Tiện Giao Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Ứng Dụng AGENT Phần Mềm Trong Tích Hợp Thông Tin Về Phương Tiện Giao Thông
  Trình bày các kiến thức tổng quan về agent, các đặc trưng của agent, so sánh các công nghệ agent trên cơ sở đó đi sâu tìm hiểu và ứng dụng nền tảng Jade phục vụ cho việc cài đặt và thực thi hệ thống. Trình bày khái niệm tích hợp thông tin, nhu cầu tích hợp thông tin và các phương pháp tích hợp thông tin và bài toán tích hợp thông tin trong hệ đa agent. Qua đó tìm hiểu ontology và phương pháp tích hợp thông tin dựa trên ontology để áp dụng vào bài toán giao thông. Nghiên cứu về bài toán tích hợp thông tin giao thông và áp dụng phương pháp tích hợp dựa trên ontology, đồng thời trình bày cách cài đặt, cấu hình và thực thi ứng dụng thử nghiệm cho bài toán tích hợp thông tin về phương tiện giao thông vận tải từ các cục quản lý chuyên ngành về Trung tâm tích hợp thông tin.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Việt Hà
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002819
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2017

Share This Page