Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Autodesk Inventor Mô Phỏng Động Cơ Diesel Deawoo Lập Quy Trình Gia Công Tay Biên

Discussion in 'Chuyên Ngành Chế Tạo Máy' started by quanh.bv, Oct 11, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ứng Dụng Autodesk Inventor Mô Phỏng Động Cơ Diesel Deawoo Lập Quy Trình Gia Công Tay Biên (Thanh Truyền)
  Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của ngành kinh tế quốc dân. Việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Phát triển ngành công nghệ chế tạo máy phải được tiến hành đồng thời với việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư các trang bị hiện đại trong đó phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành chế tạo máy
  • Giáo viên hướng dẫn: Th.S Võ Thành Bắc
  • Tác giả: Phan Huỳnh Nguyên
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1rBJSSQWd3QRiOBP9ilT1RDkVpJCd7fAh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page