Luận Án Tiến Sĩ Ứng Dụng Chỉ Thị Phân Tử Chọn Tạo Các Dòng Đậu Tương Kháng Bệnh Gỉ Sắt (Phakopsora Pachyrhizi Sydow)

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, May 3, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề tài tập chung vào nghiên cứu, đánh giá một số đặc điểm nông sinh học, năng suất và khả năng kháng/ nhiễm với bệnh gỉ sắt trên tập đoàn vật liệu khởi đầu gồm 70 mẫu giống đậu tương thu thập và nhập nội đồng thời sử dụng chỉ phân tử ADN phát hiện các mẫu giống mang gen kháng phục vụ lựa chọn bố mẹ thiết lập các tổ hợp lai theo mục tiêu chọn giống đậu tương năng suất cao kháng bệnh gỉ sắt. Đề tài cũng xác định được 3 gen kháng hữu hiệu với các chủng nấm bệnh gỉ sắt đậu tương ở Việt Nam trong các gen kháng đã được công bố và lựa chọn được 3 chỉ thị phân tử liên kết chặt với 3 gen kháng trên, có độ tin cậy cao trong nghiên cứu ứng dụng trên nguồn vật liệu hiện có. Bằng ứng dụng chỉ thị phân tử, đề tài đã chọn tạo thành công 13 dòng đậu tương triển vọng mang gen kháng hữu hiệu với bệnh gỉ sắt ở Việt Nam, trong đó 2 dòng ưu tú Đ9 và Đ10 mang gen kháng Rpp2, có năng suất đạt trên 25 tạ/ha trong vụ xuân có triển vọng trong sản xuất, góp phần đa dạng hóa bộ giống đậu tương của Việt Nam
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phan Hữu Tôn, TS. Nguyễn Thanh Tuấn
  • Tác giả: Nguyễn Văn Khởi
  • Số trang: 144
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=31096
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page