Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Gnss Để Thành Lập Bản Đồ Lâm Nghiệp Tại Xã Nam Quan Huyện Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 16, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ứng Dụng Công Nghệ Gnss Để Thành Lập Bản Đồ Lâm Nghiệp Tại Xã Nam Quan Huyện Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn Năm 2018
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên; là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Đất đai là cội nguồn của mọi hoạt động sống; đặc biệt là hoạt động sống của con người; nếu không có đất sẽ không có sản xuất và không có sự tồn tại của con người. Không những thế trong sự nghiệp của mỗi quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đất luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng; đất là nguồn đầu vào của nhiều ngành kinh tế khác nhau; là tư liệu sản xuất của ngành nông nghiệp. Song sự phân bố đất đai lại rất khác nhau dẫn đến nảy sinh các mối quan hệ về đất đai cũng rất phức tạp, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý đất đai một cách có hiệu quả để góp phần giải quyết tốt các quan hệ đất đai thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nước.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý Đất đai
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Văn Minh
  • Tác giả: Hàng A Lềnh
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...en-loc-binh-tinh-lang-son-nam-2018-15114.html
   

Share This Page