Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Hiện Đại Trong Tu Bổ, Phục Chế Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Tu Bổ, Phục Chế

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 2, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-2_11-18-36.png
  Ứng Dụng Công Nghệ Hiện Đại Trong Tu Bổ, Phục Chế Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Tu Bổ, Phục Chế Tài Liệu Lưu Trữ
  Tài liệu lưu trữ là nguồn sử liệu chính xác, phản ảnh trực tiếp quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bất kỳ cơ quan, tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ, đều cần đến tài liệu lưu trữ như một bằng chứng tin cậy và cần thiết để giải quyết công việc, hay để nghiên cứu tình hình, tổng kết và đúc kết kinh nghiệm công tác. Tài liệu lưu trữ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, chiến lược phục vụ phát triển chính trị - kinh tế - xã hội, bởi nó phản ánh toàn bộ lịch sử hình thành, phát triển cũng như đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, xã hội của đất nước.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Phạm Thị Hồng Quyên
  • Tác giả: Phùng Thị Phương Thảo
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2017
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3170
  https://nitro.download/view/81C04FFB23942CC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page