Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Văn Thư Tại Văn Phòng UBND-HĐND Huyện Xuân Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 11, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-11_10-1-54.png
  Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Văn Thư Tại Văn Phòng UBND-HĐND Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
  Hiện nay trong thời đại công nghệ 4.0 công nghệ thông tin là một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Công nghệ thông tin đã góp mặt trên các phương diện từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến văn hóa, xã hội, giáo dục. Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000, Đảng ta đã xác định, “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ, tinh thần dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đây là lĩnh vực mang tính thời đại góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả quá trình hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Phạm Thị Hạnh
  • Tác giả: Đinh Thị Nhật Lệ
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2771
  https://nitro.download/view/E15F8EF533AB7C3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page