Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Của Ủy Ban Nhân Dân Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-9-14_23-31-48.png
  Ứng dụng CNTT là đòi hỏi khách quan, yêu cầu tất yếu đối với mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, ứng dụng CNTT đã và đang tác động mạnh mẽ, đồng thời tạo cơ hội cho những chuyển biến căn bản tích cực đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn thế giới. Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công là vấn đề được quan tâm ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước mà đặc biệt là cơ quan hành chính nhà nước sẽ góp phần xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan hành chính nhà nước nói riêng trong quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; đây cũng là chủ trương quan trọng, là quyết sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Nghiêm Kỳ Hồng
  • Tác giả: Lê Đỗ Kim Cương
  • Số trang: 142
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=18JTvb9BNnOckcikWzB5JSg99hf9Fvnq7
   

Share This Page