Luận Văn Tốt Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý Và Giải Quyết Văn Bản Tại Công Ty CP Chứng Khoán Everest

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-8_9-55-8.png
  Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý Và Giải Quyết Văn Bản Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Everest
  Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đòi hỏi cần phải có một phương pháp làm việc hiện đại và hiệu quả, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý văn bản tại các cơ quan, tổ chức. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ thì ngày nay hầu như mọi giao dịch công việc của các cơ quan, tổ chức đều được thực hiện trong môi trường mạng, văn bản điện tử từ đây được sản sinh ra nhiều và ngày càng chiếm ưu thế hơn so với văn bản giấy. Đứng trước những yêu cầu thực tiễn đó thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết văn bản nói riêng cũng như trong công tác văn thư nói chung, đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ lâu.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Việt Hà
  • Tác giả: Vũ Thị Hương Quỳnh
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2019
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3077
  https://nitro.download/view/A6E0744612519D1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page